Mõisa nimi Algus Lõpp 1731 1738 1744 1750 1758 Hingeloendid (EAA.1865) Märkusi
Leht Saaga  Liik Leht Saaga  Liik Leht Saaga  Liik Leht Saaga  Liik Leht Saaga  Liik 1782 1795 1811
eesti saksa
NB! Muhu kihelkond on tabelis kajastamata                
             
Pöide kihelkond (Peude)              
Kirikumõis (pastoraat) 75 174 kir 185 93 kir 207 112 kir 217 109 kir 257 133 kir 1.113 1.114 1.254  
Maasi Masick 14.s 1919 79 181 kr 191 96 kr 215 116 kr 225 113 kr 265 137 kr 1.108 1.66 4.343/17 1795.a vt. ka Jaani khk. (1.66)
Uuemõis Neuenhoff ~1560 1919 107 209 kr 255 128 kr 275 146 kr 281 141 kr 318 164 kr 4.343/9 4.343/25  
Keskvere Keskfer ~1720 129 231 kr 297 149 kr 321 169 kr 325 163 kr 362 186 kr 4.343/12 Uuemõisa kõrvalmõis
Saare Holmhoff 1562 1919 134 236 kr 307 154 kr 333 175 kr 341 171 kr 378 194 kr 4.343/23 Ordu halduskeskus ja hiljem rüütelkonna mõis
Laimjala Laimjall 17.s II pool 1919 154 256 kr 349 175 kr 373 195 kr 373 187 kr 406 208 kr 1.107 4.343/4 4.343/16 Nimetatud ka Gustaffsdahl
Kõiguste Koigust ~1740 puuduvad 401 201 kr 434 222 kr 4.343/15 Erald. Laimjalast
Kapra Kappra 16.s; 1751 422 211 kr 454 233 kr hingeloendid puuduvad Maasist, Uuemõisast ja Saarest
Kahtla Kachtla ~1750 puudub 474 243 kr 4.343/11 Uuemõisast, Laimjalast ja Valjala Uue-Lõvest
Tumala Thomel 1495 1919 166 268 era 377 189 era 401 209 era 425 212 era 494 253 era 1.111 4.343/8 4.343/24 läänistus Hinrik Shulmannile
Reina Saltack 1464 1919 212 314 era 405 203 era 425 221 era 453 226 era 522 267 era 4.343/7 4.343/21 18.s eraldunud Tumalast
Oti Peude 1309 1919 184 286 era 421 211 era 437 227 era 465 232 era 534 273 era 1.110 4.343/6 4.343/20 Ordu esimene läänistus Pöidel
Koigi Koick 1441 1920 192 294 era 437 219 era 453 235 era 481 240 era 550 281 era 1.106 4.343/3 4.343/14 Ordu läänistus (kokku 28 adramaad - osa Jaani khk-s)
Kuke Kuckemois 1731 176 278 era 453 227 era 469 243 era 497 248 era 566 289 era 4.343/1 4.343/10 Audlast
Audla Haucküll 15.s 1919 465 233 l 481 249 era 509 254 era puudub Ordu läänistus; palju omanike vahetusi 
Kingli Müllershoff 1398 1919 200 302 era 481 241 era 497 257 era 525 262 era 594 303 era 4.343/2 4.343/13 Varane Ordu läänistus; Ka Rehemäe nimega 
Orissaare Orrisar 16.s 19.s 206 308 era 497 249 era 513 265 era 541 270 era 610 311 era 1.109 4.343/5 4.343/19 Ordu läänistus (2 adramaad)
Nenu Nenno ~1720 ~1760 226 328 era 508 255 era 529 273 era 549 274 era 618 315 era (vt. Uuemõisa)  
Jaani kihelkond (St. Johannis)              
Kirikumõis (pastoraat) 1675 350 452 kir 512 257 kir 533 275 kir 553 276 kir 622 317 kir 1.66* 4.300/3 NB! Eelkäija Spittalhoff (juba orduajast)
Rannaküla Rannaküll 356 458 kr 523 262 era 545 281 era 565 282 era 634 323 era 1.64 4.300/5 Erald. Tumalast
Välja Niethoff 218 320 era 531 266 era 551 284 era 570 285 era 639 326 era 1.63 4.343/22 Erald. Maasist. NB! 1731 Pöide khk.
Taaliku Thalick 1532 1920 359 461 era 539 270 era 559 288 era 575 287 era 644 328 era puudub 4.300/6 Erald. Tumalast
Kareda Karridahl 15.s 1920 222 324 era 505 253 era 521 269 era 581 290 era 650 331 era 1.62 puudub Ordu läänistus; NB! 1731 ja 1744 Pöide khk.
Tagavere (Arju) Taggafer 17.s I pool 1920 369 466 era 547 274 era 567 292 era 589 294 era 658 335 era 1.65 1.66 4.300/2 Erald. Maasist
Karja kihelkond (Karris)              
Kirikumõis (pastoraat) 1920 228 330 kir 557 279 kir 571 294 kir 597 298 kir 666 339 kir 1.74 1.75* 1.234 NB! 1795.a loend hõlmab kogu kihelkonda
Karja Karrishof 13.s 1920 233 335 kr 569 285 kr 583 300 kr 609 304 kr 678 345 kr puuduvad 1.75 4.314/2 algselt kihelkonna halduskeskus ja ametimõis
Leisi Laisberg 17.s II pool 1920 255 357 kr 618 310 kr 637 326 kr 653 326 kr 726 369 kr 4.314/6  
Hohenberg (?) Hohenberg ~1720 18.s lõpp 277 379 kr 649 325 kr 669 342 kr 685 342 kr 750 385 kr puudub Karja kõrvalmõis (NB! 1758.a talusid viiest külast)
Lõpi Lepist 17.s 18.s lõpp 270 372 kr 663 332 l 685 350 kr 701 350 kr 774 393 kr puudub  
Pärsamaa Persama ~1730 1920 puuduvad 675 338 l 701 357 kr 717 358 kr 790 401 kr puudub 4.314/10  
Jõiste Joist ~1740 1920 puudub 621 324 kr 733 366 kr 806 409 kr 1.75 1744.a Karja lõpus!
Roobaka Ropaka 1519 1920 322 424 era 689 345 era 717 365 era 745 372 era 818 415 era puudub 4.314/11 Piiskopi läänistus oma valduste kirde-piiril
Parasmetsa Parrasmetz 1563 1920 299 401 era 701 351 era 729 371 era 757 378 era 830 421 era puuduvad 4.314/9 Erald. Leisist (Nehatu)
Metsküla Metzküll 1653 1920 283 385 era 723 362 l 753 383 era 769 384 era 842 427 era 4.314/8 De la Gardie'lt Praakli vastu vahetatud
Laugu Laugo 1653 1920 289 391 era 735 368 era 765 389 era 777 388 era 850 431 era 4.314/5 De la Gardie'lt Praakli vastu vahetatud
Triigi Feckerorth 18.s alg. 1920 328 430 era 747 374 era 777 395 era 785 392 era 858 435 era 4.314/12 Erald. Leisist
Pavestküla Pawast 18.s alg. 332 434 era 755 378 era 783 398 era 790 395 era 866 439 era puuduvad 1.75 Erald. Leisist
Koikla Koicküll 1399 1920 307 409 era 763 382 era 791 402 era 797 398 era 874 443 era 1.75 4.314/4 Erald. Valjala Uue-Lõvest
Mataku Mattaküll 18.s alg. 1750 313 415 era 779 390 era 807 410 era Koiklaga liidetud puudub Erald. Valjala Uue-Lõvest
Luulupe Lulupeh 1570 316 418 era 785 393 era 815 414 era 813 406 era 890 451 era puudub 1.75 4.314/7 Magnuse läänistus oma kantslerile
Pamma* Pamberg 18.s alg. 1920 340 442 era 797 399 era 827 420 era 820 410 era 897 455 era puudub Karjast; NB! 1868.a moodustati veel Herrenhofi nimega!
Arumõis Arromois 18.s alg. 20.s 336 438 era 805 403 era 833 423 era 824 412 era 901 457 era 4.314/1  
Nurme Nurms 1653 20.s 295 397 era 813 407 era 839 426 era 828 414 era 905 459 era 4.314/5 De la Gardie'lt Praakli vastu vahetatud
Täätsi  Theetz 18.s alg. 344 446 era 821 411 era 843 428 era 833 416 era 910 461 era Erald. Valjala Uue-Lõvest
Ratla  Rattjall ~1720 348 450 era 829 415 era 851 432 era 841 420 era 916 464 era Erald. Arumõisast; EAA-s Jaani kih.!
Hallika Hallick 1750 18.s lõpp puudub 849 424 era 924 468 era puudub Pastor Bongele eraldatud 2 talu
Valjala kihelkond (Wolde)              
Kirikumõis (pastoraat) 367 469 kir 835 418 kir 855 434 kir 853 426 kir 928 470 kir 4.355/20 1.122 4.356/12 1795.a loend (s.122) ainult pastor Schmidti perekond
Uue-Lõve Neu-Lowell 17.s alg. 1919 370 472 kr 843 422 kr 863 438 kr 861 430 kr 936 473 kr 4.355/10 4.355/26 4.356/6 Algselt piiskopi "maksuamet" Lõvel (Löwell)
Vana-Lõve Alt-Lowell 13.s 399 501 kr 904 453 kr 917 465 kr 901 450 kr 976 493 kr 4.355/11 puudub 4.356/7
Röösa Rösarshoff 392 494 kr 934 468 kr 947 480 kr 925 462 kr 1000 505 kr 4.355/16 puudub 4.356/9 Erald. Vana-Lõvest
Rääpsu Repsenhoff ~1790 411 513 kr 950 476 kr 963 488 kr 941 470 kr 1016 513 kr 4.355/15 kadus Erald. Uue-Lõvest
Kogula Koggul ~1740 puuduvad 953 476 kr 1028 519 kr 4.355/8 1.121 4.356/5 1795.a vt. Uue-Lõve loendist (alates Väkraga)
Lilbi Lilby ~1740 ~1790 977 488 kr 1048 529 kr 4.355/9 kadus Vana- ja Uue-Lõvest
Sakla Sackla ~1750 puudub 1060 535 kr 4.355/17 puudub 4.356/10 Karjast, Rääpsust, Saklast ja Löönest
Haeska Hasick 1555 417 519 era 961 481 era 977 495 era 989 494 era 1072 541 era 4.355/2 4.355/23 4.356/1 Piiskopi läänistus Kõnnu vakusest
Võhksa Wexholm 16.s; 17.s 426 528 era 973 487 era 989 501 era 1001 500 era 1084 547 era 4.355/21 4.355/29 4.356/13 Erald. Uue-Lõvest
Sassi (Kabila) Cabbil 1479 444 546 era 985 493 era 1001 507 era 1009 504 era 1092 551 era 4.355/18 vt. Kalli 4.356/11 Lisa Loona mõisast (Kihelkonnalt)
Lööne Cölln 1489 432 534 era 997 499 era 1013 513 era 1021 510 era 1104 557 era 4.355/12 4.355/27 4.356/8 Piiskopi läänistus
Jursi Jürs 1398 438 540 era 1009 505 era 1025 519 era 1029 514 era 1112 561 era 4.355/5 4.355/25 4.356/3 NB! 1782 ja 1811 2 loendit (Vana- ja Uue-Jursi)
Jõgise Jögis 1444 ~1790 460 562 era 1017 509 era 1033 523 era 1037 518 era 1120 565 era 4.355/3 kadusid Piiskopi läänistus
Aruste Arrust 18.s alg. 450 552 era 1025 513 era 1041 527 era 1045 522 era 1128 569 era 4.355/1 Erald. Vana-Lõvest
Kalli Kalli 1426 455 557 era 1033 517 era 1049 531 era 1053 526 era 1136 573 era 4.355/7 4.355/28 puudub Sassi kõrvalmõis (Vana-Lõvest)
Rahu Rachk 1509 ~1790 465 567 era 1041 521 era 1057 535 era 1061 530 era 1144 577 era 4.355/14 kadus Piiskopi läänistus
Mäemõis Mehemois 467 569 era 1049 525 era 1065 539 era 1069 534 era 1152 581 era 4.355/13 4.355/27 4.356/8 Lööne kõrvalmõis 
Jööri Jöör ~1570 466 568 era puudub 1077 538 era 1160 585 era 4.355/4 4.355/24 4.356/2 Magnuse läänistus Lööne vakusest
Turja Turja 18.s 2. pool puudub 4.355/19 vt. Võhksa Võhksa abimõis
Võrsna Würtzen 464 566 era puudub 1085 542 era 1168 589 era 4.355/22* puudub 1816 ja 1826 vt. Püha khk.-s
Püha kihelkond (Pyha)              
Kirikumõis (pastoraat) 1920 470 572 kir 1065 533 kir 1073 543 kir 1089 544 kir 1180 595 kir 4.350/8 1.118* 4.350/17  
Suuremõis Grosenhoff  keskaeg (1798) 472 574 kr 1073 537 kr 1081 547 kr 1097 548 kr 1188 599 kr 4.350/2 puudub 1798.a andis Paul I riigimõisa rüütelkonnale
Ilpla Ilpell ~1740 1920 puuduvad 1133 566 kr 1224 617 kr 4.350/1 4.350/11  
Sauküla Saucküll ~1750 18.s lõpp 1161 580 kr 1252 631 kr 1.119 puudub  
Reo Reo 18.s alg. 1920 498 600 kr 1120 561 kr 1137 574 kr 1179 589 kr 1272 641 kr 4.350/9 4.350/18 Erald. Nolgimõisast
Pihtla Pichtendahl 14.-15.s 1920 491 593 kr 1136 569 kr 1159 585 kr 1195 597 kr 1288 649 kr 4.350/7 4.350/16  
Tõlluste Töllist 1528 1920 523 625 era 1149 575 era 1173 592 era 1203 601 era 1296 653 era 4.350/10 4.350/20  
Sandla Sandel 16.s 1920 534 636 era 1175 588 era 1197 604 era 1227 613 era 1320 665 era 1.119 4.350/19  
Kõljala Cölljall 13.s 1920 503 605 era 1199 600 era 1221 616 era 1251 625 era 1344 677 era 4.350/6 4.350/15 Piiskopi üks varaseim läänistus Saaremaal
Kangruselja Kangern 1479 1920 518 620 era 1225 613 era 1247 628 era 1267 633 era 1356 683 era 4.350/4 4.350/13 Piiskopi läänistus; Magnus lisas midagi Sõrvest
Kaali Sall 16.s 1920 543 645 era 1233 617 era 1255 632 era 1275 637 era 1364 687 era 4.350/3 4.350/12 Erald. Kõljalast
Loode Lohdenhoff 17.s II pool 18.s lõpp 514 616 era 1247 624 era 1271 640 era 1287 643 era 1376 693 era 1.119 puudub  
Arensburgsche Pastorath 551 653 kir 1257 629 kir 1279 644 kir 1293 646 kir 1382 696 kir 1.50 puudub 4.327/3  
Kaarma kihelkond (Carmell)              
Kirikumõis (pastoraat) 1920 555 657 kir 1265 633 kir 1287 648 kir 1299 649 kir 1388 699 kir 4.304/6 1.71 1.230 1795.a vt. pigem EAA.1865.1.70:58
Elme Magnushoff 16.s II pool 1920 558 660 kr 1273 637 kr 1295 652 kr 1307 653 kr 1396 703 kr 4.304/2 4.305/2 taaniaegne "maksuamet"
Randvere Randefer 1408 - 1504 1920 602 703 kr 1329 665 kr 1371 692 kr 1347 673 kr 1496 723 kr 4.304/18 vt.1.80 4.305/16 Läänistus 1408 ja 1504 ; hiljem tehingud Nolgimõisaga
(Nolgimõis) Schultzenhoff 13.s 18.s lõpp 641 742 kr 1372 687 kr 1419 714 kr 1387 693 kr 1476 742 kr 4.304/19 puudub 1632.a ostis Hemart v. Nolken Schultzenhofi
Praakli Brackelshoff 1525 1920 634 735 kr 1404 703 kr 1455 732 kr 1415 707 kr 1504 756 kr 4.304/16 4.305/14 Peale Põhjasõda riigimõis
Pähkla Pechell 15.s 1920 619 720 kr 1426 714 kr 1475 742 kr 1436 717 kr 1524 766 kr 4.304/17 4.305/15 1608. aastast riigimõis
Haamse Hanpus ~1730 puuduvad 1319 660 kr 1347 679 kr 1463 731 kr 1552 780 kr 4.304/3 4.305/3 Erald. Elmest
Tahula Tahul ~1740 puuduvad 1353 682 kr 1479 739 kr 1568 788 kr 4.304/21 4.305/17 Erald. Elmest, Praaklist ja Mustjalast
Laadjala Ladijall ~1740 19.s 1504 757 kr 1495 747 kr 1584 796 kr 4.304/10 4.305/10 Erald. Mustjalast ja Elmest
Sikassaare Sicksar 17.s 18.s lõpp puuduvad 1511 755 kr 1600 804 kr 4.304/20 puudub Tekkis rüütlimõisana
Uduvere Uddofer 1751 ~1770 1529 763 kr 1616 812 kr puudub Erald. Randverest ja Mustjalast
Piila Pyhla ~1740 1533 764 kr 1628 818 kr 4.304/15 4.305/13  
Upa Uppel ~1750 18.s lõpp puudub 1642 825 kr 4.304/22 puudub Tagamõisast, Elmest.Pähklast ja Uue-Lõvelt
Meedla Medel 1560 655 756* era 1455 728 era 1513 761 era 1543 769 era 1654 831 era 4.304/11 4.305/11 (1738 kordub kdr.780)
Eikla Eucküll 17.s 585 686 era 1471 735 era 1529 769 era 1553 774 era 1664 836 era 4.304/1 4.305/1 rootsiaegne eramõis
Kaarma Carmell 16.s 593 694 era 1503 751 era 1553 781 era 1561 778 era 1672 840 era 4.304/5 4.305/4 Erald. Mustjalast
Loona Clausholm 16.s 1919 691 816 era 1487 743 era 1537 773 era 1571 783 era 1682 845 era 4.304/7 4.305/6 Magnuse läänistus ?
Muratsi Murratz ? 1920 663 764* era 1519 758 era 1569 789 era 1587 791 era 1698 853 era 4.304/14 4.305/12 (1738 kordub kdr.788); viimati Buxhövdeni valdus
Kasti Casti 1444 1920 670 771* era 1536 767 era 1587 798 era 1603 799 era 1714 861 era 4.350/5* 4.350/14 1444.a läänistas piiskop Püha khk.-s ühe adramaa
Mullutu Mullut 1560 1920 679 804 era 1548 773 era 1597 803 era 1611 803 era 1726 867 era 4.304/13 puudub Magnuse läänistus
Kudjapea Cudjapeh keskaeg 1920 684 809 era 1559 778 era 1609 809 era 1623 809 era 1738 873 era 4.304/9 4.305/9 Piiskopi ajal Kudipe perekonna valdus
Anijala Hannijall 16.s 18.s lõpp 695 820 era 1567 782 era 1617 813 era 1631 813 era 1746 877 era 4.304/4 puudub Kujunes 1/2-adrasest veskikohast
Kaunivere Kaunifer 17.s 698 823 era 1575 786 era 1625 817 era 1639 817 era 1754 881 era 4.304/8 puudub Erald. Karjast; hingeloend 1857!
Vestli Wesselsdorf 1730 18.s lõpp 700 825 era 1583 790 era 1633 821 era 1647 821 era 1762 885 era 4.304/12 puudub Meedla kõrvalmõis
(Kaarma-Suuremõis) (~1770) 1920 Piiskopi-aegne  Püha ametkonna keskus ja rootsiaegne riigimõis arvati Kaarma kihelkonda 1.70 4.305/7 Püha kihelkonna Suuremõis arvati Kaarma kihelkonda
Kärla kihelkond (Kergell)              
Kirikumõis (pastoraat) 1920 701 826 kir 1593 795 kir 1641 825 kir 1655 825 kir 1770 889 kir 1.80* 4.330/4 NB! 1795.a loend kogu kihelkonnast külade kaupa!
Kärla Kergell 14.s 1920 705 830 kr 1599 798 kr 1649 829 kr 1663 829 kr 1778 893 kr 1.79 1.80 4.330/3 Piiskopi-aegne "maksuamet"
Mõnnuste Mönnust ~1740 puuduvad 1687 848 kr 1699 847 kr 1814 911 kr 1.80 4.330/6 Lümandast ja Pajumõisast
Kaarmise Carmis ~1750 puudub 1836 922 kr 1.80 4.330/2 Erald. Elmest ja Lümandast
Paadla Padell 1458 1920 729 854 era 1637 817 era 1703 856 era 1715 855 era 1842 925 era 1.120 p u u d u    v a d 4.330/9 taaniaegne "maksuamet"; hiljem erastatud
Vennati Fenieth ~1740 puudub 1715 862 era 1727 861 era 1854 931 era 4.330/10  
Käesla Kaesell 1526 1920 737 862 era 1673 835 era 1731 870 era 1743 869 era 1876 939 era 1.78 4.330/5 Erald. Kärlast
Oriküla Orricküll ~1570 1920 743 868 era 1661 829 era 1739 874 era 1751 873 era 1878 943 era 4.330/8 Magnuse läänistus, hiljem rüütelkonna mõis
Kandla Candell 1542 1920 749 874 era 1681 839 era 1747 878 era 1759 877 era 1886 947 era 4.330/1 Erald Elmest
Uue-Nõmpa Neu-Nempa 1743 18.s lõpp 723 848 era 1689 843 era 1755 882 era 1767 881 era 1892 950 era Müüdi oksjonil
Vana-Nõmpa Alt-Nempa 1570 18.s lõpp 719 844 era puudub 1759 884 era 1771 883 era 1896 952 era kadus Müüdi oksjonil
Mäe-Nõmpa Hoch-Nempa 1731 20.s 757 882 era 1715 856 era 1762 886 era 1775 885 era 1900 954 era puudub 4.330/7 20.s Peeter Lauri ja Wilhelm Piheli valduses
Järumetsa Jerremetz ? 18.s lõpp 753 878 era 1697 847 era 1763 era era 1902 955 era puudub Erald. Kärlast; 18.s lõpul kadus omaette mõisana
Kellamäe Kellameggi  1677 1920 763 888 era 1708 853 era 1775 892 era 1787 891 era 1908 958 era 4.305/8 1677.a sai Hans Rubusch 1/2 adramaad ja 6 üksjalga 
Tergemäe Terckemeggi 16.s alg. 19.s lõpp 758 883 era 1705 851 era 1771 890 era 1783 889 era 1916 962 era 1.80:30 4.330/11 Läks hiljem Pidula mõisa valdusse
Mustjala kihelkond (Mustell)              
Kirikumõis (pastoraat) 764 889 kir 1719 858 kir 1783 896 kir 1795 895 kir 1920 964 kir p u u d u  v a d 1.100* 1.103 NB! 1795.a loend hõlmab kogu kihelkonda
Mustjala Mustell 1605 767 892 kr 1725 861 kr 1791 900 kr 1803 899 kr 1928 968 kr p u u d u  v a d
Merise Merris 792 917 kr 1789 893 kr 1851 930 kr 1863 929 kr 1988 998 kr 1.100 Erald. Mustjalast
Paatsa Paatz ~1720 797 922 kr 1800 899 kr 1863 936 kr 1875 935 kr 2000 1004 kr 1.100 Erald. Mustjalast
Abula Abbull ~1750 puudub 1891 943 kr 2016 1012 kr 1.100 Erald. Mustjalast ja Merisest
Küdema Kiddemetz 1565 807 932 era 1813 905 era 1879 944 era 1895 945 era 2028 1018 era puuduvad Magnuse läänistus
Ohtja Ochtjas 803 928 era 1825 911 era 1891 950 era 1902 949 era 2035 1022 era Erald. Mustjalast
Kihelkonna kihelkond (Kielkond)                
Kirikumõis (pastoraat) 1920 813 938 kir 1835 916 kir 1899 954 kir 1907 951 kir 2040 1024 kir 4.319/4 1.86* 1.88 1795. aastast kaks loendi säilikut külade kaupa
Lümanda Lümmada 13.s (?) 1920 818 943 kr 1845 921 kr 1911 960 kr 1919 957 kr 2052 1030 kr 4.319/9 puudub Piiskoppide "maksuamet" keskajal
Pajumõis Pagimois 13.s 1920 839 964 kr 1900 949 kr 1951 980 kr 1959 977 kr 2092 1050 kr 4.319/11 4.319/22 puudub Algselt Ordu halduskeskus; Paul I kinkis kapten Lode'le
Hallika Hallickas ? ~1790 892 1016 kr 1942 970 kr 1991 1000 kr 1999 997 kr 2132 1070 kr 4.319/2 puudub Pajumõisast
Tagamõis Nemmall ~1570 1920 857 981 kr 1957 977 kr 2007 1008 kr 2015 1005 kr 2148 1078 kr 4.319/15 4.319/22 Wulff läänistas oma nõole; rootsiajal riigistatud 
Karala Carrall 17.s ? 879 1003 kr 1996 997 kr 2049 1030 kr 2059 1027 kr 2192 1100 kr 4.319/3 4.319/22 rootsiaegne väike riigimõis
Kõruse Körrust ~1720 ? 874 998 kr 2034 1016 kr 2091 1051 kr 2095 1045 kr 2228 1118 kr puudub 4.319/22 puudub Erald. Lümandast ja Tagamõisast; 19.s loendeid pole!
Atla Attell ~1750 (1892.a) puuduvad 2240 1124 kr 4.319/1 4.319/22 5.132 Erald. Karalast
Selgase Zelli im Mustell 1572 ? 2252 1130 kr puudub Erald. Pajumõisast; kadus 18./19. sajandivahetusel
Kotlandi Gottland ~1730 1920 puudub 2043 1020 kr 2103 1057 kr 2107 1051 kr 2267 1138 kr 4.319/6 5.133 Hingeloendid 1811-st lõpuni
Mälgu Mellgun ~1740 18.s lõpp puudub 2121 1066 kr 2123 1059 kr 2280 1144 kr 4.319/10 Erald. Kotlandist
Loona Kadvel 1506 1920 912 1036 era 2057 1027 era 2133 1072 era 2135 1065 era 2292 1150 era 4.319/5 4.319/16 1820-ndatest Hoyningen-Heunede eramõis (Igi kõrvalmõis)
Pidula Piddull 16.s lõpp 1920 899 1023 era 2083 1040 era 2161 1086 era 2159 1077 era 2316 1162 era 4.319/12 4.319/19 Viimati von Tollide valduses
Selgase Zelli im Kielekond 1572 ? 908 1032 era 2092 1045 era 2170 1091 era 2169 1082 era 2326 1167 era 1.99 puudub Erald. Pidulast; hingeloendid 1816-st lõpuni
Pilguse Hoheneichen 1568 1920 924 1048 era 2099 1048 era 2175 1093 era 2175 1085 era 2332 1170 era 4.319/13 4.319/20 5.134 Erald. Lümandast
Lahetaguse Lahhentagge 1571 ? 941 1065 era 2107 1052 era 2183 1097 era 2182 1089 era 2339 1174 era 4.319/8 4.319/18 Keskaegne läänistus, hiljem ka Pilguse kõrvalmõis
Kuusnõmme Kusenem 1561 1920 935 1059 era 2113 1055 era 2187 1099 era 2187 1091 era 2344 1176 era 4.319/7 4.319/17 Magnuse läänistus; jäi 1920-ndail Tartu ülikoolile
Rootsiküla Rotziküll 1559 1923 930 1054 era 2125 1061 era 2199 1105 era 2199 1097 era 2356 1182 era 4.319/14 4.319/21 Erald. Pajumõisast
Anseküla kihelkond (Anseküll)              
Kirikumõis (pastoraat) 1920 993 1119 kir 2139 1068 kir 2211 1111 kir 2207 1101 kir 2364 1186 kir p u u d u  v a d 4.297/1* 4.287/4 NB! 1795.a loend sisaldab kogu kihelkonda
Tiirimetsa Tiremetz 16.s 1920 997 1123 kr 2149 1073 kr 2219 1115 kr 2215 1105 kr 2372 1190 kr 4.297/1 4.287/8 Anselüla halduskeskus 1645.a
Abruka saar Insel Abro 16.s 1920 1019 1145 kr 2170 1084 kr 2243 1127 kr 2239 1117 kr 2396 1202 kr 4.297/1 4.287/3 Abrukalt nime saanud halduskeskus taaniajast 
Kaimri Kaimer ~1740 1920 puudub 2265 1138 kr 2255 1125 kr 2416 1212 kr 4.287/3  
Lõmala Lemmalsnäse 17.s 20.s 1008 1134 l 2211 1104 l 2299 1155 l 2271 1133 l 2432 1220 l puudub 4.287/6 18.s kuulus Kuressaare magistraadile
Tiinuse Ficht 16.s 1920 1029 1155 era 2192 1095 era 2283 1147 era 2291 1143 era 2452 1230 era 4.297/2 4.287/7 Valdusi ka Jämaja ja Kärla kihelkondades
Lõu (Lõo) Lode oder Leo 1473 1920 1037 1163 era 2225 1111 era 2311 1161 era 2307 1151 era 2468 1239 era 4.297/1 4.287/5 Eraldatud Torgust
Koltse Koltz 17.s 19.s lõpp 1041 1167 era 2237 1117 era 2319 1165 era 2312 1154 era 2473 1242 era hilisemad andmed puuduvad Eraldatud Torgust (pigem Jämaja khk.)
Jämaja kihelkond (Jamma)              
Kirikumõis (pastoraat 1920 945 1069 kir 2241 1119 kir 2327 1169 kir 2323 1159 kir 2476 1243 kir 1.57 1.58 1.220 Esimesed hingeloendid sisaldavad kogu kihelkonda
Torgu Torckenhoff 14.s 19.s 947 1071 kr 2251 1124 kr 2335 1173 kr 2331 1163 kr 2484 1247 kr 4.301/6 NB! Torgu mõisale kuulus ka Hindu ja Vintri talusid
Sääre Zerell 1527 19.s lõpp 969 1095 era 2299 1148 era 2381 1196 era 2379 1186 era 2532 1271 era 4.301/5 Mõntu kõrvalmõis
Kaunispe Kaunispeh 1523 1920 979 1105 era 2323 1160 era 2405 1208 era 2403 1198 era 2556 1283 era 4.301/3 Kõljalast!
Kargi Karcki 1490 1920 985 1111 era 2335 1166 era 2413 1212 era 2411 1202 era 2564 1287 era 4.301/2 Viimane omanik Albert v. Buxhövden suri 06.03.1917
Mõntu Mentho 17.s 1920 989 1115 era 2343 1171 era 2421 1216 era 2427 1210 era 2572 1291 era 4.301/4 19.s lõpul liideti Koltse ja Säärega Olbrücki mõisaks
Ruhnu saar Insul Runoe 1043 1169 kr 2350 1175 kr 2429 1220 kr 2434 1214 kr 2580 1295 kr 4.354/1 puudub Märgitud ka Saareemaa 13. kihelkonnana!
Lühendid: kir kirikumõis
kr kroonumõis
era eramõis
l linnamõis
Märkus:    "Rasvaselt" on mõisade nimedes esile tõstetud need 20 paika, mis 1645.a (esimestes rootsiaegsetes dokumentides) Saaremaa piirkondade halduskeskusteks olid. Kokku oli neid 21, kusjuures Muhu kihelkond on tabelis üldse kajastamata jäänud, aga Lõve amet selle eest kahe mõisaga (Uue- ja Vana-Lõve) "esindatud".