Eesti Ajalooarhiivile saadetud materjalid                        Vello Helk 07.02.2005

 

Materjale kogutud Tartu jesuiitide ajaloo kirjutamiseks

I. Biograafilisi andmeid: 1) preestrid; 2) õppejõud; 3) ilmikvennad; 4) Liivimaa päritolu jesuiidid;

   5) sama päritolu jesuiitide õpilased; 6. Väljakirjutusi Vatikani arhiivist muudel Liivimaa teemadel 

 

II. 7. Kolonistid

     8. Uppsala Ülikooli Raamatukogu: koopiad ja märkmed

     9. Jesuiitideteemalised artiklid (enamikus koopiad)

    10. Latvijas Vesturas Avoti III (koopiad)

 

III. 11. Jesuiitide raamatukogust.

      12. Rootsi Riigiarhiiv ja Austria Rahvusraamatukogu (koopiad ja väljakirjutused)

      13. Väljakirjutusi ja muud Vatikani arhiivist jesuiitide teemal

      14. Possevino 1985. aasta kirja tõlge (siin ka kirjavahetus Vello Saloga 1972-1973)

      15. Tartu raeprotokollidest 1588-1627 (koopiad ja väljakirjutused, ka kirju Leo Tiigilt 1973).

 

Koopiad sissekannetest reisialbumites

Ajaline piir 1800, aga on ka mõned hilisemast ajast. Lisatud üksikud koopiad leitud kirjadest, ka trükistest. Sisaldab eesti-, liivi- ja kuramaalaste sissekandeid välismaal ja kõikide sissekandeid Eesti-, Liivi- ja Kuramaal.

1. A - Bri; 2. Bro – E; 3. F – Hel; 4. Hem – Kon; 5. Kor – Mo; 6. Mu – Ra; 7. Re – Schr;  8. Schu – T;    9. U – Z. Nende juurde kuulub kaks kartoteekkasti, milles on registreeritud ka sissekandeid, millest pole koopiaid

 

Koopiad materjalidest Taani ja Rootsi Riigiarhiivis

Taani Riigiarhiiv: 10-11. TKUA Livland.

Rootsi Riigiarhiiv: 12. Liv. II: 32 – 435 (koos ülevaatega uuritud allikatest); 13. Liv. II: 490 – 494;

   14. Liv. II: 495 – 645;  15. Liv. II: 651-743; Kammararkivet, Dr. Kristinas underhållsländer. X.

   Ösel. Rechnung der Stadt Arensburg 1654-68;  Livländska donationskontoret. F.III.b.1. Godsakter

   och handlingar. Ösel (Runö, Anseküll, Jamma, Pyha); Östersjöprovins., Räkenskaper, Ösel

   Landbok 1691(Arensburgische Kirchen Rechnung 1691); Biographica: Oldekop;

   Justitierevisionen. Revisionsakter 30.4.1695: Geo. Karponai ctr. Joh. Steman,  sama ctr. E.E. Raht

    und die Schulvorsteher in Arensburg; 16. K-fond (Generalguvernörens över drottning  Kristinas

    underhållsländer): 464- 613; Magnus Gabriel de la Gardies saml.: E. 1213, 1614, 1627-1628,

    1634, 1751-1752, 1755- 1756, 1760; Momma-Reenstierna saml.: E. 2504 (Skrivelser från Esaias

    Eccardus 1673-1675). Lisaks Magnus Peter Oldekopi kiri Caspar Sagittariusele (KB København,

    NKS 492, 8vo) ja Kuressaare kodanike nimistu jms 1675 (RA København, Fremmed proveniens,

    Guv. på Øsel  1672-76). Kõikidest arhiiviühikutest pole koopiaid, mõnest on ainult märkmed sisu

    kohta.

 

Teised materjalid

17. Piia Pedakmäe: Saaremaa Taani kuningriigi osana Kalmari sõja järgsel perioodil (1613-1645).

      Lõputöö. Tartu 1997. Lisatud selle töö jätkamiseks mõeldud koopiad Saaremaa kohtuasjadest

      Taani ajal, Taani Riigiarhiivi fondist: Kongens Retterting. Dombøger.

      Liivi Aarma: Eesti pastorite leksikon, algversioon lisandite ja parandustega, ka mõned koopiad.

      Väljakirjutused Taani välisministeeriumi arhiivist Eesti kohta 1940-58 (Peter Kyhn).

18. Baltimaade üliõpilased (enamikus väljavõtted matriklitest) 16.-18. sajandil.

19. Lätiteemalisi materjale

      Vanemad dissertatsioonid Kopenhaageni Ülikooli raamatukogus (väljavõtted, suurelt osalt

      kasutatud artiklis Helmuth Weissi pühendusteoses)

      Põhimaterjale Saaremaa ajaloost Taani ajal (1985. aasta artikli eeltööd, ka ingliskeelse tõlke

      visand, koopiaid, ajalehtede artikleid jms.) Ka Isbergi „Ösels kyrkoförvaltning 1645-1710“

      (võib välja võtta).

      Ettekandeid eesti keeles (siin ka Sulev Vahtre „Jüriöö“, 1980)

20. Saaremaa ajaloo materjale: Saare-Lääne piiskopkonna arhiivist (ülevaade, üksikuid

      väljakirjutusi, restaureerimine ja fotografeerimine), „Die Stadsschule i Arensburg“ (eeltöid,

      trükiks ettevalmistamine, kirju ja retsensioone), Ilmar Arensi artikkel „Kalmari sõda Eestis

      1611-1613“ (ettevalmistused trükiks Saaremaa kaheaastaraamatus), Kuressaare

      kirikuraamat (ilmunud 1988 ajakirjas „Eesti Kirik“), saaremaalased välismaa ülikoolides

      (ilmunud 1986 ajakirjas „Ostdeutsche Familienkunde“), materjalid perekond Kohli ja Oldekopi

      sugupuu jaoks, Oskar Buxhoeveden „Die Oeselsche Ritterschaft“ (1984), mitmesugused

      trükised ja teised koopiad artiklitest (ka kirjadest) Saaremaa ajaloo kohta

21. Estica-materjale: Estica Kopenhaageni Kuninglikus Raamatukogus ja Kopenhaageni Ülikooli

      Raamatukogus (palju koopiad, eriti tiitellehtedest), kirjavahetus Liivi Aarma ja Endel Annusega

      1991-1995, Livija Vitolina „Verzeichnis baltischer wissenschaftlichen Literatur in der Königl.

      Bibliothek zu Kopenhagen bis 1950“ ja selleteemalisi artikleid.

22. Sümpoosion Lundis 15.04.1973. Siin kirjavahetus ja ettekannete tekste (Hain Rebas, Evald

      Blumfeldt, Evald Uustalu, Vello Helk).

      ESTO-1980 Stockholmis

      Vanu eestikeelseid tekste 

      Märkusi ja kirjvahetust reisialbumite teemal

      Eesti Arhiiv Austraalias (kirjavahetus Hugo Salasooga 1960-94)

      Perekond Behr, Familien-Nachrichten 1954-71 (siin „Dietrich Behrs Reise nach Moskau

      1561“).

23. Materjale Paul Johanseni kohta. Siin tema sümpoosionist 1992, tema kirjavahetusest Taani

      riigiarhivaar Svend Aakjæriga (artikkel Tunas 2001) jms.

24. Taani vabatahtlikud Eesti Vabadussõjas. Siin koopiaid Taani välisministeeriumi arhiivist,

      eeltöid artikliks 1988. aastal jms.

25. Sümpoosion Lundis 29.4.1986  (Gunnar Larseni Eesti-reis 1942)

       Materjale Erik Nørgaardi Kongelundi mõrvaloo raamatute kirjutamise juhendamisel (palju

       koopiad arhiivimaterjalidest, ka Eestis, samuti artiklitest Karl Säre jt kohta)

26. Hjalmar Mäe mälestused (1993. aasta trüki algkäsikiri, lisaks kirjavahetust, artikleid jms).

27. Materjale kooliajast (siin päevik 1937/38, koolitunnistused jms

      Kirjad emalt ja õelt 1946-90 (ka fotod)

      Mälestused 1944-1990 (1993). Suurelt osalt avaldatud Tunas

28. Mälestusi ja lisamaterjale kuni Taani sattumiseni. Siin ka Võru Gümnaasiumi 1943. aasta lennu

      50-aasta juubeliteatmik koos eeltöödega.

29. Mälestused (1946. aasta algustekst), materjale ülikooli päevilt, Eesti reisid 1993-1995.

      Lisatud Korp! Fraternitas Tartuensise vilistlase Jaak Kuke mälestused.