Jrk. Nr. Küla ja talu Kasu tatud adra maa Rendiperemees Inimesed Loomad Kohustused Station  
tööeas vanad lapsed Ho bu sed Sä lud Här jad Va si kad Leh mad Mulli kad Lam bad Kit sed Se ad Teopäevad Mõisa maks Vili Muud Rukis Oder  
me hed nai sed me hed nai sed poi sid tüd ru kud suvel talvel Nisu Rukis Oder Kaer Oinad Kanad Munad Märkusi
Originaal-tabeli mõõtühik ja veeru number p e a d päevad rbl. kop. vakk kül. vakk kül. vakk kül. vakk kül. tk. tk. tk. vakk kül. vakk kül.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  
  VIIRAKÜLA 1 1     1   2 2 6 1 5 2 2   1                                
1 Toomu-Jaani 1/6 Thoma Jahn (kubjas) 1 1     1   2 2 6 1 5 2 2   1 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3 Kupjana kohustustest vaba
  SOONDA ja LEPIKU 3 2 0 0 0 1 4 2 6 0 4 3 0 2 4                                
2 Simmu* 1/6 Tönno Mihell 1 1       1 2   2   1 1 2 2 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
3 Targa 1/4 Simo Andrus 2 1         2 2 4   3 2   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
  MÄLA 5 5 1 0 1 1 4 5 8 2 9 1 12 0 5                                
4 Rehe-Matsi 1/3 Rehepap Jahn 2 2 1     1 2 2 4 2 5 1 6   3 4 4 8   1/3 2   1 4 2   2/3 11/3 131/3   2 2/3   2 2/3  
5 Jaani-Andruse 1/2 Andrusse Juri 3 3     1   2 3 4   4   6   2 6 6 12   1/2 3   2 3 3   1 2 20   4   4  
  RAEGMA 3 3 0 0 1 1 4 2 10 0 9 0 0 4 5                                
6 Aadu 1/6 Lolli Hannus 1 1     1   1   4   4   3 2 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
7 Kusta 1/6 Wärdi Simmo 1 1         1 1 2   1   1 2 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
8 Sumari 1/6 Sommare Jahn 1 1       1 2 1 4   4     1 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
  VANAMÕISA 4 4 0 2 2 1 5 3 11 4 9 2 17 0 6                                
9 Tähvena 1/6 Teffena Jack 1 1     1   1 1 4 1 4   6   2 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
10 Lauri 1/6 Lauri Andrusse Jahn 1 1   1   1 2   4 1 3 1 7   2 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
11 Juri 1/3 Teffena Hanso Tönnis 2 2   1 1   2 2 3 2 2 1 4   2 4 4 8   1/3 2   1 4 2   2/3 11/3 131/3   2 2/3   2 2/3  
  ALJAVA 2 1     1   2 1 4 1 3   3   2                                
12 Matsi* 1/4 Halliava Tönno 2 1     1   2 1 4 1 3   3   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
  LINNUSE 4 5 1 1 0 1 6 2 10 0 9 1 16 0 7                                
13 Uuelu* 1/6 Esli Tonnis 1 1         2 1 2   3   4   2 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
14 Neo* 1/3 Peter Mihell 2 2   1     2 1 4   4 1 7   3 4 4 8   1/3 2   1 4 2   2/3 11/3 131/3   2 2/3   2 2/3  
15 Jaagu* 1/4 Jago Tönso Roos 1 2 1     1 2   4   2   5   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
  ROOTSIVERE 10 7 0 2 1 1 13 6 17 3 18 1 18 0 12                                
16 Runni-Tõnu* 1/6 Runni Laas 1 1         2 1 4   3   4   3 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
17 Aadu 1/6 Salo Thomas 1 1         1 1 2 1 2   4   1 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3 Sel aastal ei pea maksma
18 Villemi 1/6 Kitze Laas 1 1   1 1   2 1 3   3     2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
19 Jaagu-Laasu 1/4 Jacko Laas 2 1         2 1 2   2     2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
20 Kästiku-Jaagu 1/4 Kersticko Jack 2 1         2 1 1   2   3   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
21 Karjala kohal 1/6 Runni Michell 1 1   1     2   3 1 3 1 4   2 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
22 Laasu* 1/4 Salo Andrus 2 1       1 2 1 2 1 3   3   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
  IGAKÜLA 13 9 0 1 3 3 13 8 21 4 19 3 33 0 12                                
23 Neo 7/12 Ranna Tönnis 4 3         3 3 6   6   10   3 7 7 14   7/12 3 3 2 51/2 3 3 11/6 21/3 231/3   4 2/3   4 2/3  
24 Pärdi-Mihkli 1/3 Perty Matz 2 1     1   2   3 1 3 1 4   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
25 Laasu 1/3 Terreverre Mart 2 1     1 1 2 1 3 1 2 1 4   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
26 Ennu 1/6 Henno Mart 1 1       1 1 1 2   1 1 2   1 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
27 Runni 1/6 Runni Juri Ado 1 1   1   1 2 1 2 1 3   4   2 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
28 Ansu-Matsi 1/3 Marti Hanso Mats 2 1     1   2 1 3 1 3   6   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
29 Ennu-Matsi 1/6 Hanno Mats 1 1         1 1 2   1   3   2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
  KOGUVA 10 10 0 0 1 3 12 5 14 2 15 5 27 0 13                                
30 Tõnise 5/12 Vabbanicko Tönnis 2 3         3 1 3 1 3 2 6   3 5 5 10   5/12 2 3 2 11/2  2 3 5/6 12/3 162/3   3 1/3   3 1/3 Olnud vanast ajast postivedajad, kel vabaduskiri ühele adramaale, ülejäänud 5/12 eest peavad teo-kohustust kandma
31 Tooma* 1/3 Vabbanicko Andrus 2 1       1 2 1 1 1 3   4   2     6   1/4 1 3 1 1/2  1 3 1/2 1 10   2   2
32 Pärdi* 1/3 Hanso Andrus 2 2     1 1 2 2 4   3 3 7   3     8   1/3 2   1 4 2   2/3 11/3 131/3   2 2/3   2 2/3
33 Käspri 5/12 Casperi Casper 2 3       1 3 1 4   4   6   3     10   5/12 2 3 2 1/2  2 3 5/6 12/3 162/3   3 1/3   3 1/3
34 Laasu 1/3 Weripe Laas 2 1         2   2   2   4   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
  NAUTSE 5 4 0 1 2 2 6 5 10 2 6 3 7 0 7                                
35 Mihkli 1/3 Salo Michell 2 2   1 1 1 3 2 4 2 3 2 3   4 4 4 8   1/3 2   1 4 2   2/3 11/3 131/3   2 2/3   2 2/3  
36 Jaagu 5/12 Sallo Kerstick 3 2     1 1 3 3 6   3 1 4   3 5 5 10   5/12 1 3 1 11/2  1 3 5/6 12/3 10   3 1/3   3 1/3  
  PAENASE 6 6 1 2 3 0 7 5 9 3 12 4 20 0 7                                
37 Ansu 1/3 Sea Hans 2 2   1     2 2 2 2 4 2 6   2 4 4 8   1/3 2   1 4 2   2/3 11/3 131/3   2 2/3   2 2/3  
38 Tooma 1/6 Ustallo Thomas 1 1     1   1 1 1   2 1 3   1 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
39 Mihkli 1/3 Miheli Sim 2 1 1 1 1   2 1 4 1 4 1 8   3 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
40 Abru 1/3 Abroka Jürry 1 2     1   2 1 2   2   3   1 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
  HELLAMAA 2 1         1 2 3 1 3 1   2                                
41 Villemi 1/3 Willeme Andrus 2 1         1 2 3 1 3 1   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
  OINA 5 4 0 0 2 1 8 3 14 3 11 1 4 0 12                                
42 Matsi 1/6 Kelleme Tönnis 1 1     1   2 2 4 1 4 1 2   3 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
43 Andruse 1/6 Oina Matz 1 1     1   2   4   3   2   4 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
44 Jaani ja Juri 1/3 Oina Thomas 2 1       1 3   4 1 2     3 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
45 Kästiki* 1/6 Oina Sim 1 1         1 1 2 1 2     2 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 1 10   2   2  
  OBUKU ja RÄSSA 5 4 0 0 1 1 5 5 10 4 11 2 13 0 8                                
46 Obuku-Mardi 1/3 Hobbokacko Jurry 2 1         2 2 4 2 5 1 5   4 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
47 Obuku-Juri 1/3 Hobbokacko Jahn 1 2       1 1 2 3 1 2 1 4   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
48 Luiskama 1/3 Luiskama Jurry 2 1     1   2 1 3 1 4   4   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
  SIMISTE 6 5 0 1 0 2 7 3 7 2 10 1 7 0 11                                
49 Jõe-Poali 1/6 Luiskama Nigo 1 1       1 2 1 2 1 2   2   2 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
50 Ranna 1/3 Hobbokako Andrus 2 1   1     2 1 2   3     4 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
51 Andruse 1/3 Rehepap Jürgen 2 2         1 1 1 1 2 1   2 4 4 8   1/3 2   1 4 2   2/3 11/3 131/3   2 2/3   2 2/3  
52 Valka 1/6 Walka Thomas 1 1       1 2   2   3   5   3 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
  LÕETSA, LALLI 8 5 0 1 1 1 8 6 16 4 14 6 4 0 7                                
53 Tõnise* 1/2 Herma Pedo Laur 3 3         3 2 6 2 6 3 4   3 6 6 12   1/2 3   2 3 3   1 2 20   4   4  
54 Lalli Tooma 1/6 Lalli Andrus 2 1     1   3 2 6   4 1   2 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
55 Lalli Tähvena 1/3 Kubia Andrus 3 1   1   1 2 2 4 2 4 2   2 4 4 8   1/3 2   1 4 2   2/3 11/3 131/3   2 2/3   2 2/3  
  KESSE 4 2 0 0 1 1 4 3 8 0 7 0 9 0 4                                
56 Vana-Aadu 1/3 Kesse Matz 2 1       1 2 2 4   3   5   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
57 Jaani-Aadu 1/3 Kesse Mart 2 1     1   2 1 4   4   4   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
  PÄRASE, LEHTMETSA 3 3 0 0 0 1 4 2 6 1 5 2 1 0 4                                
58 Pärase Peetri 1/3 Rein Pawel Laas 1 2         2   2   2   1   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
59 Lehtm. Andruse 1/3 Rehepap Tonis 2 1       1 2 2 4 1 3 2   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
  VÕLLA 8 6 0 0 3 3 9 6 19 1 18 2 10 2 12                                
60 Andruse 1/6 Lolli Andrus 1 1     1   2 1 4   3   4   3 2 2 4   1/6 1     5 1 1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
61 Ennu 1/6 Henno Cäsper 1 1         1 1 3   3 2 2 2 2 2 4   1/6 1     5 1 1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
62 1/6 Henno Jürgen 1 1     1   1 1 2   2   2   1 2 2 4   1/6 1     5 1 1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
63 Sepa-Ansu 1/6 Seppa Pert 1 1       1 1 1 2   2     2 2 2 4   1/6 1     5 1 1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
64 Lauri 1/3 Lolli Mart 2 1     1 1 2 1 4   4   2   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
65 Sepa-Mihkli 1/3 Seppa Tönnis 2 1       1 2 1 4 1 4   2   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
  TUSTI 4 2     1 1 2 2 4   3   2   3                                
66 Käspri 1/2 Tusti Cäsper 4 2     1 1 2 2 4   3   2   3 6 6 12   1/2 3   2 3 3   1 2 20   4   4  
  KUIVASTU, VÕIKÜLA 4 5 2 1 1 2 6 0 11 2 11 2 2 0 6                                
67 Kaura 1/3 Kauri Jahn 2 2 1 1     2   4 1 4 2 2   4 4 4 8   1/3 2   1 4 2   2/3 11/3 131/3   2 2/3   2 2/3  
68 Pärdi-Matsi 1/3 Woi Rohs 1 2 1   1 1 2   4   4     1 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
69 Mardi 1/6 Kanguri Andrus 1 1       1 2   3 1 3     1 2 2 4   1/6 1     5 1 1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
  MÕEGAKÜLA 4 5 1 0 3 0 6 3 10 2 11 2 3 0 11                                
70 Tölbi 1/3 Tölpi Jack 2 2         2 1 4   4 1   4 4 4 8   1/3 2   1 4 2   2/3 11/3 131/3   2 2/3   2 2/3  
71 Mõega Juri-Jaagu 1/3 Mas(s)i Thomas 1 2 1   2   2 2 4 1 4 1 2   4 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
72 (Kansi mõisast!) 1/6 Kicko Jack 1 1     1   2   2 1 3   1   3 2 2 4   1/6 1     5 1 1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3 Kantsi mõisast arvatud peale katku  Suuremõisale
73 Suuremõisa kokku: 119 99 6 12 29 27 138 81 234 42 222 44 210 8 161 205 205 6 50 3 1/12 108 3 90 21/2 108 3 361/6 721/3 7231/3 24 2/3 24 2/3
  Tamse mõisa all                                                    
  MÕISAKÜLA, PALLASMA 9 5 0 2 0 1 8 6 11 5 14 1 19 0 9                                
74 Jaani* 1/3 Las(s)e Jacko Tönnis 2 1   1     2 1 3 1 4 1 6   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
75 Laasuga 1/6 Wadoma Jurry 1 1         1 1 2   2   3   2 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
76 Vana-Tüü 1/3 Tühe Jack 2 1         2 1 2 1 2   4   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
77 Pallasm. Jaani 1/3 Pallasma Jürgna Aad 3 1   1   1 2 2 2 2 3   3   3 4 4 8   1/3 2   1 4 2   2/3 11/3 131/3   2 2/3   2 2/3  
78 Siljavälja 1/6 Matzi Jacko Laas 1 1         1 1 2 1 3   3   2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
  NÕMMKÜLA 8 12 1 1 4 6 11 9 20 3 21 0 15 0 13                                
79 Insu 1/6 Hintzo Simmo 1 1       1 1 2 2   3   3   2 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
80 Leemeti 1/3 Puckama Lemeth 1 2     1 1 1 1 2 1 2   4   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
81 Laasu 1/6 Pauly Ado Jack 1 1   1   1 2   3   3     1 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
82 Sõo 1/3 Puckama Hans 1 2     1 1 2   4   3     2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
83 Tõnu-Aadu 1/3 Tönno Ado 1 2       1 1 2 2 1 3   2   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
84 Pendu 1/3 Pendi Simmo 2 2     1 1 2 2 3 1 3   3   3 4 4 8   1/3 2   1 4 2   2/3 11/3 131/3   2 2/3   2 2/3  
85 Tooma 1/3 Puseppa Teffen 1 2 1   1   2 2 4   4   3   1 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
  KALLASTE 8 9 1 1 5 2 9 9 14 4 18 2 29 0 13                                
86 Anduvälja 1/6 Handowelia Pert 1 1         1 1 3 1 4   10   4 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
87 Jaagu 1/3 Simo Jahn 1 2   1 2   2 1 3 1 4 1 5   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
88 Toru 5/12 Törro Ado 3 2       1 2 2 4   4   8   2 5 5 10   5/12 2 3 2 1/2 2 3 5/6 12/3 162/3   3 1/3   3 1/3 Pastor Rubuschi vaidlustatud kuuluvus
89 Mihkli-Aadu 1/3 Teffena Michell 1 2     1   2 2 1 1 2   4   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
90 Uuetalu 1/6 Puhkam Michell 1 1     2   1 1 2   1   2   1 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
91 Veski* 1/6 Pausti Laurr 1 1 1     1 1 2 1 1 3 1   2 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
  RAUGI 7 6 0 0 1 2 8 9 14 6 15 4 25 0 12                                
92 Nõmme 1/3 Nömme Thomas 2 2         3 4 4 2 5 1 10   3 4 4 6   1/3 2   1 4 2   2/3 11/3 131/3   2 2/3   2 2/3  
93 Juri 1/3 Neo Jürgen           2 2     1 1 2 2 4 2 5 2 4   4 4 4 8   1/3 2   1 4 2   2/3 11/3 131/3   2 2/3   2 2/3 Kydepa mõisast Liivimaalt
94 Mihkli-Matsi 1/6 Tönso Michell 1 1       1 1 1 2 1 2   3   2 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
95 Jaani 1/3 Tönso Teffen 2 1         2 2 4 1 3 1 8   3 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
  VAHTRASTE 5 7 0 1 1 1 6 4 11 5 11 3 4 0 6                                
96 Kesküla* 1/3 Tusti Ado Laas 1 2     1   2 2 4 2 5 2   1 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
97 Matsi 1/3 Peter Mats 2 2       1 2 1 3 1 3     3 4 4 8   1/3 2   1 4 2   2/3 11/3 131/3   2 2/3   2 2/3  
98 Heimo 1/6 Tönnise Hein  1 1   1     1   1 1 1 1   1 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
99 (kadunud) 1/3 Mäe Laur 1 2         1 1 3 1 2   4   1 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
  TUPENURME 11 16 0 0 9 3 16 11 28 7 27 3 15 0 14                                
100 Andruse 1/3 Surepido Andrus 1 2     1 1 2 1 3 1 4   1   1 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
101 Jaagu 1/3 Lemete Jack 1 2       1 2 1 3 1 3 1 2   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2 Kubjas - kohustustestest vaba
102 Panga-Juri 1/3 Panga Pawell 2 2     1 1 2 2 4 1 4   3   2 4 4 8   1/3 2   1 4 2   2/3 11/3 131/3   2 2/3   2 2/3  
103 Vanaga-Jaani 1/3 Wahaka Juri 1 2     1   2 1 3 1 4     2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
104 Neo 5/12 Wanhna Kubia Jack 2 3     3   2 2 4 2 4 1   2 5 5 10   5/12 2 3 2 1/2 2 3 5/6 12/3 162/3   3 1/3   3 1/3  
105 Vanaga-Juri 1/6 Ustallo Jurna Pent   1 1     2   1 2 4   2   2   2 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3 Hiiumaalt
106 Mihkli-Jaagu 1/3 Kaue Jürna Ado 2 2     1   4 1 5 1 4   4   2 4 4 8   1/3 2   1 4 2   2/3 11/3 131/3   2 2/3   2 2/3  
107 Ansu-Mardi 1/3 Marti Hans 1 2         1 1 2   2 1 3   1 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
  PÕITSE 4 3 0 1 0 1 4 2 7 1 6 0 3 0 4                                
108 Peele 1/3 Tido Jack 2 2         2 1 4 1 3     2 4 4 8   1/3 2   1 4 2   2/3 11/3 131/3   2 2/3   2 2/3  
109 Vana-Kästiki 1/3 Kerstiko Mart 2 1   1   1 2 1 3   3   3   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
  KÜLASEMA 11 9 1 1 4 2 14 7 19 0 21 3 30 0 13                                
110 Jaagu 1/4 Kingiseppa Michel 2 1   1   1 3   4   4   10   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
111 Koosi 1/6 Kosi Hans 1 1       1 1 1 2   2     2 2 2 4   1/6 1     5 1   1/3 2/3 6 2/3   1 1/3   1 1/3  
112 Mardi 1/3 Kingiseppa Lehmet 2 2 1   2   2 2 4   3 1 2   2 4 4 8   1/3 2   1 4 2   2/3 11/3 131/3   2 2/3   2 2/3  
113 Mäe-Pärdi 1/3 Lade Michel 2 2     1   2 1 4   4 1 6   3 4 4 8   1/3 2   1 4 2   2/3 11/3 131/3   2 2/3   2 2/3  
114 Kingissepa 1/3 Kingiseppa Jurri 3 1     1   4 3 4   5   8   2 4 4 8   1/3 2   1 4 2   2/3 11/3 131/3   2 2/3   2 2/3  
115 Mäe-Tooma* 1/4 Lade Pert 1 2         2   1   3 1 4   2 3 3 6   1/4 1 3 1 11/2  1 3 1/2 1 10   2   2  
116 Vabad käsitöölised 1/4 Friedrich HESS                         5                           Maksavad maa kasutamise eest ja õiguse eest töötada kangrutena
117 1/4 Jonas HESS                         5                          
  Vabadikud     3 3                                            
118 ? Palasma Lehmet     1 1                                            
119 Külasema Lauri* Mäe Laur     1 1                                            
120 ? Seppa Laas     1 1                                            
121 Tamsel kokku: 63 67 6 10 24 18 76 57 124 31 133 16 140 0 84 130 130 14 4 1 45/6 65   54   65   212/3 431/3 4331/3 14 2/3 14 2/3  
Üldse kokku: 182 166 12 22 53 45 214 138 358 73 355 60 350 8 245
MÄRKUS: Tabelile lisatud talunimede veerus on püütud võimalikult tänaseid talunimesid (asukohast lähtuvalt) kasutada.
Hiljemalt 19. sajandil kadunud talude (tinglikud) nimed on kursiivis ja oluliselt asukohta muutnud talude nimedele lisatud *