Kirikuraamatud

 

Muhu kirikuraamatud on suhteliselt hästi säilinud. Siin-seal on juba märgitud, et rootsiaegse kirikukantselei võttis pastor Nässmann 1711.a Rootsi põgenedes kaasa ja 18.s esimese poole dokumendid hävisid 1762.a kevadel tulekahjus, aga hilisemad on tänaseks praktiliselt 20. sajandini kõik skaneerituna “Saagas” olemas. Nii tarvitseb selle veebi-rakenduse registreeritud kasutajail vaid lehelt http://muhu.rehepapp.com/viited.php vajalik kogudus ning edasi huvipakkuv aasta ja meetrika-liik valida, et vastava meetrika alguskaadrini jõuda. Samas võib ka siitsamast otsevalikuga jõuda luteri (http://muhu.rehepapp.com/saaga-lut.php) või õigeusu (http://muhu.rehepapp.com/saaga-aok.php) meetrikateni.

Muhulaste andmebaas on loodud üksnes meetrikate põhjal ja sugupuu-uurijate poolt tavaliselt eelistatud personaal-raamatuid on vaid abimaterjalina kasutatud. Viimaseid on muhu pastorid ka suhteliselt hooletult pidanud. Hoopis informatiivsemad on 19.s teise poole õigeusu koguduste (Rinsi ja Hellama) koguduse-nimekirjad. Viimaseid on osaliselt kasutatud ka 19.s lõpu ja 20.s isikuandmete baasi sisestamisel, sest 1892. aastast hilisemad Hellama ja Rinsi meetrikad ei ole tänaseks (06.09.2009) veel “Saagasse” jõudnud!

Õigeusku salvimine (svjatoe miropomazanie) läks Muhus lahti 1847.a kevadel ja esimestes AÕK sünni-meetrikates tuleb hoolega vahet teha salvitute ning õigeusku ristitud vastsündinute vahel. Siinkohal tuleb rõhutada, et kuigi esimesed AÕK meetrikad (EAA.1953.1.414 ja …415) kannavad vormiliselt Rinsi meetrikate nime, ei saa sel ajal veel Rinsi kogudusest rääkida – algul oli tegemist ühe Muhu õigeusu kogudusega, mis kantselei mõttes 1850. aastast kaheks (Hellama ja Rinsi) jagunes, kuid Hellama kirik valmis alles 1866. aastal ja Rinsis veel koguni 7 aastat hiljem.

Hellama kogudusenimekirjad (6 raamatut) on tänini koguduse valduses (täpsemalt Pärase Poali Laine Hobustkoppeli hoole all). Need on “põlve otsas” digikaameraga pildistatud ja vastavaid kaadreid ka külade faili-kaustadesse (alamkaustad H1…H6) paigutatud. Koondandmikuna on neist kaadritest ka üks Excel’i tabel ( Hellama nimekirjad.xls) koostatud, mis siinsamas alla laadimiseks saadaval.

Rinsi nimekirjade esimesed 9 köidet on Ajalooarhiivis ja kasutamiseks mikrofilmidel (filmi nr-d 1566, 1567 ja 1568); viimane köide on seni koguduse (faktiliselt Põitse Peele Elve Palu) valduses ja sellest on siinkirjutajal ka kserokoopiad olemas. Nendele koopiatele on osaliselt kantud inimeste andmebaasi ID-sid ja mingil ajal need “lisandustega” koopiad üheks .pdf-failiks “Rinsi_1930.pdf” skaneeeritud. Kokkuvõtlik tabel “Rinsi nimekirjad.xls” on siin samuti alla laadimiseks saadaval, kuid see vajaks veel detailides täiendamist (mida asjast huvitatud loomulikult ka omal käel teha võiksid).

 

(Tagasi faili-kausta on mõistlik minna veebilehitseja back-nupuga)