Üldiseks selgituseks

 

Käesolevasse kausta on huvilistele alla laadimiseks paigutatud mitmesuguseid abi-materjale – eeskätt Excel’i formaadis tabeleid, aga ka pdf-dokumente koduloolistest allikatest Muhu kohta. Eraldi lühiselgitused on varasemate ajaperioodide (Taaniaeg.htm, Rootsiaeg.htm) ja 18. sajandi allikate (Adramaad.htm) ning järgnevate hingeloenduste (Hingeloendid.htm) kohta, samuti üldpilt muhu kirikuraamatute seisust ja olukorrast (Kirikuraamatud.htm).

Peale neis tutvustatu leidub kaustas üks fail “EAA.xls”, kuhu on erinevatel aegadel kantud andmeid Tartus Ajalooarhiivis leitud Muhut puudutavate säilikute ja nendega tutvumise kohta. Oma tekke tõttu on see üsna kaootiline ja juhuslik pilt mitmesugustes fondides silma hakanust ega pretendeeri kaugeltki mingile täielikule ülevaatele, kuid võib arhiivi külastamisel siiski mõnesuguseks abiks ja teejuhiks olla.

On tehtud ka katse hakata kirja panema Koguvas Muhu Muuseumis leiduvaid infoallikaid (fail “Muhus ja Kuressaares.xls”), kuid see ootab alles suuresti koostöös muuseumiga tegemist. Sama faili teisele lehele on seni kirja pandud vaid maakondlikus arhiivis Kuressaares leitud üks üsna puudulik säilik nõukogude aja matustest Muhus (toonase külanõukogu register). Tuleb tõdeda, et kalmistute kohta puudub Muhus tänini vähegi arvestatav andmebaas ja selle loomisel on koduloolastel (koostöös vallavalitsuse, kalmistuvahtide ja võib-olla ka muuseumiga) ees avar tööpõld! Sootuks kajastamata on siin maakonna perekonnaseisu-osakonnas Kuressaares olevad registrid ja perekirjad, mida sugupuude uurijad küll teadupärast üsna usinalt kasutavad, kuid milledest võiks edaspidi ka üks ülevaate-dokument tekkida. Kindlasti leidub muhu-spetsiifilist ainest veel Saaremaa Muuseumis Kuressaares, kuid sellestki jääb siinkohal pilt andmata.

Muhu külade ja kohtadega seoses võib tähelepanu juhtida tabelile “Maad 1939.xls”, mis on formeeritud viimase maareformi aluseks olnud andmikust ja selles peaksid 1939. aastaks tekkinud katastriüksused enam-vähem kirjas olema. Tabelisse on lisatud veerg “Koht”, kuhu on kohtade “identifitseerimise” käigus kantud andmebaasi kohtade tabeli võti. Täpsustuseks olgu öeldud, et samasugune tabel on dbf-failina ka üheks andmebaasi eraldiseisvaks tabeliks, mida jooksvalt täiendatakse – siin toodud Excel’i formaadis replikatsioon ei pruugi täpselt andmebaasi seisule vastata! Peale selle on kausta paigutatud koopia Hellama valla 1934.a maksualuste maade nimekirjast  (“Hellama valla maad.pdf”), mis peaks eelnimetatud andmiku “alamhulk” olema ja võib samas mõnesugust lisainfot sisaldada.

Loodetavasti leiab siin esitatu edaspidi täiendamist-parandamist ja kui kellelgi on häid ülevaate-materjale koduloolistest allikatest Muhu kohta, on need ka siia kausta lisamiseks alati teretulnud.

 

(Tagasi faili-kausta jõudmiseks kasuta veebi-lehitseja back-nuppu)